ماجراهای تحصیل در کانادا
سلام. نویسنده این وبلاگ سعیش بر آن بوده است که تجربیات، اتفاقات و ماجراهای آموزنده و مفیدی را که در این مسیر تحصیل در خارج از کشور (کانادا) با آنها مواجه گشته است در اختیار خوانندگان عزیز قرار دهد. شاید مفید فایده واقع گردد. إن شاءالله... آمین!
درباره وبلاگ
دانشجو

سلام. نویسنده این وبلاگ سعیش بر آن بوده است که تجربیات، اتفاقات و ماجراهای آموزنده و مفیدی را که در این مسیر تحصیل در خارج از کشور (کانادا) با آنها مواجه گشته است در اختیار خوانندگان عزیز قرار دهد. شاید مفید فایده واقع گردد. إن شاءالله... آمین!
نويسندگان
صفحات وبلاگ
            
RSS Feed

سلام دوستان،

دیروز یعنی یک شنبه که 26 آگوست بود و 5 شهریور، برنامه

عصر و شبمان فشرده بود. جای دوستان خالی همان دوستمان

که ما را به مهمانی عید فطر دعوت کرده بودند دوباره یک روز

قبلتر به صرف یک چایی در عالم همسایگی لبخند نیز دعوت نمودند

و شب نیز قرار بود در جشن فارغ التحصیلی یکی از دوستانمان

که Master (فوق لیسانس) اش را تمام کرد حضور بهم رسانیم. لبخند

راستش آن چایی بعد از ظهر در عالم همسایگی به شدت

چسبید و نیز آن آبگوشت جشن فارغ التحصیلی لبخندتشویق

وقتی برگشتم همین طوری که Wi-Fi گوشی ام را روشن

کردم، سری به وبلاگ زدم که ببینم چه خبر است... آنجا بود که

متوجه شدم ادامه ماجرا را لبخند:

یکی از خوانندگان محترم وبلاگ به نام آقای بهزاد که گویا پذیرش

گرفته اند از دانشگاه وسترن انتاریو و قرار است بزودی تشریف

بیاورند لندن از بنده اطلاعاتی درباره اقامت موقت در لندن انتاریو

خواسته بودند که حضورشان عرض شده بود و ایشان پیشنهاد

کردند که این اطلاعات را جهت اطلاع دیگر خوانندگان در وبلاگ

قرار دهم. البته ناگفته نماند که ایشان نظر خصوصی فرستاده

بودند و بنده نمی توانستم عمومی اش کنم. به خودشان نیز

عرض کردم همین جا هم به همه خوانندگان محترم وبلاگ عرض

می کنم:

اگر سؤالی راجع به مسائلی که شاید اطلاعات محدود بنده نیز

بتواند کمکتان کند برایتان پیش آمد، لطفاً در بخش نظرات ضمن

ثبت نظرتان، آن را خصوصی نفرمایید که از سؤال و جواب مذکور

بقیه نیز بتوانند استفاده کنند. چون راه ارتباطی بنده با خوانندگان

همین وبلاگ است و لاغیر! اوه

از حسن توجه همگی نسبت به این موضوع بی نهایت

سپاسگزارم!

و اما سؤال و جوابی که در ادامه از سمع که، از نظرتان می

گذرد لبخند


سلام دوست عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، من برای ترم پاییز دارم میام لندن، میخواستم در مورد اقامت موقت در چند روز اول من رو راهنمایی کنید. معمولا دانشجوهای ایرانی تا پیدا کردن خونه کجا اقامت میکنند؟ پیشاپیش ممنون

نویسنده: بهزاد

 

 ﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳؤاﻟﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺑﻼﮒ ﺭاﺟﻊ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻟﻨﺪﻥ ﻛﺎﻧﺎﺩا ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪﻣﺘﺘﻮﻥ ﻋﺮﺽ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻗﺪاﻡ ﻛﻨﻴﺪ:


اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻮ ﻭﺑﻼﮒ ﺩاﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﻧﻆﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩاﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻛﺴﻲ آدرستون ﺭا ﺑﺪﻭﻧﻪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳؤاﻝ ﺩﻳﮕﻪ اﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻡ ﻟﻂﻔﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻆﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮ ﻭﺑﻼﮒ ﻣﻂﺮﺡ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺳؤاﻝ ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﻪ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮاﺏ ﺑﮕﻴﺮﻩ. ﻣﻤﻨﻮﻥ اﺯ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﺟﻬﺘﻮﻥ
:)
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا ﺑﻤﻮﻧﻴﺪ ﺑﺮاﻱ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺮاﺗﻮﻥ ﮔﺮﻭﻥ ﺩﺭﻣﻴﺎﺩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻱ ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﺒﻲ 70$ ﻛﺎﻧﺎﺩا!!!
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ, ﺷﺎﻳﺪ اﻣﺴﺎﻝ ﮔﺮﻭﻧﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻪ
اﻣﺎ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻣﻦ ﺭﺳﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺑﮕﻢ ﺳﺮﻱ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ "اﻳﺮاﻧﻴﺎﻥ ﻭﺳﺘﺮﻥ" ﺑﺰﻧﻴﺪ و اﻭﻧﺠﺎ ﻋﻀﻮ ﺑﺸﻴﺪ و ﻛﺎﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﻱ ﭘﻴﺸﺶ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ? ﭼﻮﻥ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻴﺪا ﺑﺸﻪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺨﻮاﺩ ﭘﻮﻝ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ اﻗﺎﻣﺘﺘﻮﻥ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ اﺵ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﻨﻪ ﺑﺎﻫﺎﺗﻮﻥ, ﺑﺎﺯ ﺧﻴﻠﻲ اﺭﺯﻭﻧﺘﺮ ﺩﺭﻣﻴﺎﺩ, ﺣﺘﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﮕﻴﺪ ﭘﻮﻟﺶ ﺭﻭ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎﺏ اﺟﺎﺭﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻢ
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻴﮕﻦ ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺮاﺕ ﺟﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩاﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻥ ﺟﻮاﻧﻤﺮﺩﻱ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻪ اﻱ ﻫﺎﺵ و ... (امکانات محل زندگیشان و ...)*
[...]

اﮔﺮ ﻫﻢ ﺟﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪ ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﺪ ﺣﺮاﺝ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا ﻫﺎﻱ ﻟﻨﺪﻥ ﺭﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ, ﮔﺎﻫﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻳﻚ ﻫﺘﻠﻲ اﺗﺎﻕ ﺩﻭ ﺗﺨﺘﻪ اﺵ ﺭﻭ ﻣﻴﺰﻧﻪ 35$
ﺧﺐ اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ اﻭﻟﻴﻪ ﺗﻮﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﻧﺸﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻫﻴﭽﻜﺪﻭﻡ ﺟﻮاﺏ ﻧﺪاﺩ ﻧﻬﺎﻳﺘﺶ ﻫﻤﻮﻥ ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮاﻫﺎﻱ

Bed and Breakfast ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻱ ﺧﻮاﺏ ﻣﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
اﻵﻥ ﻫﻢ ﻓﺼﻞ اﺟﺎﺭﻩ ﺩاﺩﻥ ﺧﻮﻧﻪ و ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﺎﺳﺖ, ﺗﺮﺳﻲ  ﺑﻪ ﺩﻝ ﺭاﻩ ﻧﺪﻫﻴﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﻛﻞ  ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ.
ﺭاﺳﺘﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺘﻲ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ اﺟﺎﺭﻩ ﻣﻮﻗﺖ  ﻳﺎ ﺩاﻳﻤﻲ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﺪ ﺗﻮﺵ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﮕﺮﺩﻳﺪ, ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﻭﺳﺘﺮﻧﻪ:

https://www.has.uwo.ca/housing/offcampus

این هم عکس سایت*:


ﻗﺴﻤﺖ housing listings بخش view listing، ﺑﺮاﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺶ sublet ﺭا ﺑﮕﺮﺩﻳﺪ, اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﻪ!؟

 

* این مشکی ها افزوده های هنگام درج مطلب در اینجا بود.موضوع مطلب : خاطرات / زندگی در کانادا / یک تجربه

سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ
دانشجو