برای من نوشتی

سلام

فقط میتونم بگم که موفق باشی و در هر لحظه بدون که خیلی ها به تو

افتخار میکنن و منتظر برگشتنت هستند.

سفرت بخیر اما...تو و دوستی خدا را

چو ازین کویر وحشت

به سلامتی گذشتی

به شکوفه ها  به باران

برسان سلام ما را

این جملات بسیار  تحت تأثیرم قرار دادند.

خاطرتان هست از یک رسالت صحبت می کردم؟

این گوشه ای از آن رسالت است...

اما تنها گوشه ای از آن همه...!

سال ها پیروی مذهب رندان کردم

تا به فتویّ خرد حرص به زندان کردم

سایه ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان

که من این خانه به سودای تو ویران کردم...

 

آمین!


/ 0 نظر / 47 بازدید