وطن (مام میهن)

وطن! وطن! نظر فکن به من که من به هر کجا غریب‌وار که زیر آسمان دیگری غنوده‌ام همیشه با تو بوده‌ام، همیشه با تو بوده‌ام، همیشه با تو بوده ام... http://www.youtube.com/watch?v=PCq3N98bqMg&feature=player_embedded   یاعلی!
/ 0 نظر / 7 بازدید